ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
ЕПАРХИИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
СЕЛО
Чуковец
 

Изглед на с. ЧуковецЧуковец е село в Западна България, което се намира в община Радомир, Област Перник. Отстои на 12 км от Радомир, на 24 км от Перник и на 18 км от Дупница.
Село Чуковец е едно от съставните селища на историко-географската област МЦентърът на селоторака. Разположено в югоизточната част на Радомирското поле и в северното подножие на Гологлавския рид от Конявска планина. Средната надморска височина на селището е около 700 м.
Населението на селото към 2013 г. е около 150 души.

Чуковец има древна и изключително богата история, за това свидетелстват големия брой открити в селското землище археологически паметници - праисторически и антични селища, антична крепост и антична вила рустика, християнски култови обекти.
Чуковец и Радомирското полеСвидетелстващи за отколешен поселищен живот по тези земи са праисторическите селища в местностите „Воден дел” (2 км източно от селото) и „Лесковец” (3 км югоизточно), както и праисторическото укрепено селище в м. „Градище” (2 км югоизточно), което е изпълнявало функциите на крепост, синхронично свързана с първите две.
Селищният живот в района продължил и през античността, като върху някои древните (праисторически) селища били изградени нови такива. Такова строителство се забелязва особено след завладяването на Балканския полуостров от Римската империя. Антично селище от II-III в. е разкрито в м. „Бутир”, в югоизточния край на селото. Масивните градежи на това място не изключват предположението за съществуването на вила Рустика. Със сигурност антична вила Рустика е имало в м. „Гьола” (Чифлика) на 2 км североизточно от селото, на десния бряг на р. Арка, където на площ от 15 дка се откриват фрагменти от строителна и битова керамика. Антично селище е имало и в м. „Ласкар”, което е било свързано с крепостта „Ласкар” (Градище Ласкар), разположена над него.
Връх Гола главаВ района има следи и от късната античност (IV-VI в.) – късноантичната крепост разположена върху първенеца на Гологлавския рид - връх Гола глава (1147 м н. м.), на около 8 км югоизточно от селото. Укреплението заема най-горната част на върха и Следи от крепостната стена на късноантичното укреплениеобхваща площ от около 3 дка, днес изцяло затревена и обрасла с храсти и дървета. В миналото на терена са откривани долиуми, монети и един интересен фрагмент от оброчна плочка на Асклепий. Вероятно крепостта е била свързана с античния път от Пауталия за Сердика, който е минавал по билото на рида.
Поглед към "Градището Ласкар", изглед от северПрез средновековието районът на Чуковец продължил да бъде така оживен, както и през предходните векове. Предполага се, че предшественик на днешното село е средновековното селище в м. „Лесковец”, останките от което представляват най-горният културен пласт от многослойната археологическа структура на това място. Както и предходното антично селище, така и средновековното, е било тясно свързано с крепостта над него - Градището Ласкар. Този интересен топоним с гръцки произход, както и други подобни в областта (Кондофре, Агапие и др.), се свързва от историците с някой от членовете на управляващата Крепостта "Ласкар" (изглед от юг)фамилия Ласкарис в Никейската империя (1204 - 1261 г.). Много е вероятно някой Ласкарис да е получил тук владение (прония) в замяна на съвестното си изпълнение на служебните владения и въпросната крепост „Ласкар” де е била негов феодален замък. Може би със съществуването на селището под Градището е свързана и църквата в близката местност, над която днес е изграден оброк с параклис „Св. Петка”.
Принадлежаща към средновековното селище в м. „Лесковец” вероятно е била и средновековната църква в близката местност „Бутир”, чиито останки днес все още могат да се видят.
Друго средновековно селище с църква в землището на село Чуковец е регистрирано в споменатата местност "Гола глава”. Разрушени и изоставени през турското робство, те са забравени, като не се знае дори името на селището. Само споменът за църквата е отразен в местния топоним - "Разтурената църква".
Друг паметник от средновековния период на селището е средновековната църква в м. „Биоро”, днес в землището на съседното село Гълъбник, на около 0,7 км южно от пътя за последното село, в източна посока.
Една от малкото добре запазени старинни къщи в ЧуковецПоради някакви катаклизми или политически промени, споменатите средновековни селища прекъснали съществуване на старите си места, за да може да се възроди новото селище, на днешното място на Чуковец.
Първото писмено известие за село Чуковец намираме в турските данъчни регистри за нахия Радомир, Софийски санджак от 1490/91 г., където то е записано със същото име – Чукофча. По-късно селището се среща в турските дефтери на кааза Радомир, Кюстендилски санджак от 1519, 1530/31, 1576 (списък на джелепкешаните) и т. нат. От тези докуменИзоставена селска къщати узнаваме, не само че Чуковец е било едно от големите чисто български села в Мраката, но и че е привилегировано – войнушко. В него са живеели войнуци/войнугани (българи на служба в турската Селски дворвойска). Наличието на силна християнска принадлежност на местното население, както и присъствието на заможна прослойка българи в лицето на войнуците, несъмнено се е отразило върху духовния и културен живот на селището. Това е засвидетелствано от големия брой на християнски култови обекти – църкви, оброчища и един манастир „Св. Спас”(вероятно в м. „Биоро”), които са били поддържани и дарявани от гореспоменатите войнуци.
Църквата "Св. Никола"Най-добре запазената забележителност на селото от този период е късносредновековната църква "Свети Никола", с уникални стенописи (на два слоя). Храмът е строен през XVI-XVII в. и е разширен през 1865 г. Днес паметникът се намира в много лошо състояние и се нуждае от спешно възстановяване! В същата църква в миналото е открит един ценен книжовен паметник – четириевангелие от средата Средновековният кладенецна XVI в., писано в Света гора.
Забележителен късносредновековен паметник е и покритият кладенец от XVII-XVIII в., намиращ се в югоизточния край на селото. Някога, на големия християнски празник Богоявление при кладенеца се е извършвал водосвет. За жалост, днес този уникален паметник на българската средновековна архитектура е изоставен и доста изменен.

С разработването на рудните нагодища по хребетите на Голо бърдо и Верила през XVII в., и поради близостта на известния тогава рудодобивен център Самоков, с. Чуковец заедно с други села в югоизточния край на Мраката (Друган, Дрен, Диканите, Гълъбник), бива административно откъснато от кааза Радомир, и причислено към кааза Самоков, почти без прекъсване до Освобождението (1878 г.). Не е установено дали през споменатия период Чуковец е бил отделен от Радомир и в църковно отношение. Но със сигурност се знае, че през 60-те години и около Освобождението, в светско и в църковно отношение, селото е към Радомир.
През Възраждането Чуковец е имало килийно училище, основано в 1829 г., първи учители в него са били поп Никола и поп Алексо. По-късно, след 1878 г. в селото е въведено светско обучение до четвърто отделение. През 1927 г. е построено новото училище "Васил Левски" за обучение на децата до 7 клас. През 1933 г. е основано и читалище под името "Христо Ботев". Училището и читалището дават образование и знания на стотици деца от селото.
Голямо богатство на Чуковец, но за жалост неосъзнато, са множеството свети места, пръснати из всички краища на селското землище. Освен късносредновековната селска черква „Св. Никола” и гореспоменатите средновековни църкви в руини (в местностите „Бутир”, „Биоро” и на вр. Гола глава), в селото има три параклиса – „Св. Петка”, „Св. Георги” и „Св. Богородица”; и две оброчища – „Св. Димитрий” и „Св. Рангел” (Св. Архангел Михаил) с параклис към последния.
Днес, с прекрасните си природни дадености, съчетани с изобилието от културни и археологически паметници, наред с венеца от села в северното подножие на Конявска планина, село Чуковец може да се включи в маршрутите на една уникална дестинация на културно-религиозния и нископланинския туризъм.Използвана литература:
1. Митова-Джонова,Д. - Археологически паметници на Пернишки окръг., София, 1983 г., с. 175-178.
2. Ковачев, Георги - Мрака и Радомирско през Средновековието и Възрожденската епоха IV-XIX век., Радомир, 2007 г.
3. Чолева-Димитрова, А. - Местните имена в Радомирско., Сoфия, ИБЕ-БАН, 2009 г.


„Разтурената църква“ - с. Чуковец

Средновековната черква, известна като „Разтурената църква“, се намира на около 8 км югоизточно от село Чуковец. Разположена в най-високата част на първенеца на Гологлавския рид от Коняв...
» виж детайли

"Св. Никола" - с. Чуковец

Късносредновековната черквата "Свети Никола" се намира в югозападния край на с. Чуковец, недалеч от неговото средище. История: За сега не са открити преки писмени сведения, сочещи ...
» виж детайли

Средновековна църква в м. "Биоро" - с. Чуковец

Средновековната църква в местността „Биоро” се намира 2 км югоизточно по права линия от центъра на с. Чуковец и на 0,7 км южно от пътя за с. Гълъбник. Разположена е на възвишения от Гол...
» виж детайли

Средновековна църква в м. "Бутир" - с. Чуковец

Средновековната църква от местността „Бутир” се намира в югоизточния край на с. Чуковец, в самото подножие на планината. Разположена е на леко наклонен терен (някогашни градини на селот...
» виж детайли

СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена”- с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Мирково "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"