ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
Средновековни църкви
Средновековни църкви в Шуменската крепост
 
ДЪРЖАВА: България
ОБЛАСТ: Област Шумен
НАСЕЛЕНО МЯСТО: Шумен
ЕПАРХИЯ: Варненска и Великопреславска
ДУХОВНА ОКОЛИЯ : Шуменска
СТАТУС: Археологически паметник
СЪСТОЯНИЕ: Консервирана
ДАТИРОВКА: Средновековна
 

През средновековието, особено по времето на Второто българско царство (XII-XIV в.), Шуменската крепост е възобновена и разширена, и се оформя като голям градски център с важно военно и стопанско значение. Освен това, крепостта се обособила и като духовно-религиозно средище, в близост до многобройните скални манастирски комплекси, скътани в отвесните скали на Шуменското плато. Такива е имало в северното подножие на самата Шуменска крепост (виж тук), по източните склонове на платото (под турското фортификационно съоръжение Йълдъз табия), както и скалните обители над селата Хан Крум, Троица, Осмар и кв. "Дивдядово").
В наше време, в и извън крепостта, са разкрити общо 7 средновековни църкви, известни са като: Църкви №3 и №4 ("Б" и "В"), Църква №5, Църква №6, Църква №7, Църква №9 и Църква №10. Всичките те са с различни архитектурни планове и размери, но повечето се отнасят към характерният за епохата тип на малките еднокорабни църкви. Днес църквите са консервирани и частично реставрирани, всички са експонирани и достъпни.

План на църкватаЦърква №3 или именувана от откривателя ѝ (Вяра Антонова) като Църква "Б", се намира в източния сектор на крепостта. Тя е изградена над раннохристиянските църкви "А" и "Г" или №1 и №2, като очертанията на основите ѝ изцяло обграждат Църква №1. По план сградата е трикорабна, едноапсидна и с едноделен нартекс (притвор). Централният кораб е отделен от страничните с колонади от 6 колони, постаментите на които са запазени до днес. Градежът на стените е от обработени каменни блокове споени с хоросан.
Предполага се, че църквата е строена в първите векове (IX-X в.) след приемането на християнството като официална религия в българската държава. По-късно, в периода XII-XIV в. върху тази базилика е била изградена друга (Църква №4), но с доста по-големи рамери.

План на църкватаЦърква №4 или Базилика "В" е най-късният градеж от наслоените една над друга четири църкви, строени през различни исторически периоди. Основите и стъпват изцяло върху основите на Базилика "Г" (Църква №2), като планът ѝ, с незначителни изменения, копира този на предходната сграда. Базиликата е с трикорабен наос и широк притвор, чиято западна страна е с неправилно очертание. Средната апсида е с рядко срещана четиристенна форма (с остро чело), което вероятно се дължи на желанието на строителя да прикрие плътно останките от по-ранните апсиди. Северният кораб завършва на изток с широка апсида, а южният - с права стена. Централният кораб е отделен от страничните с четири двойки колони, поставени върху зидани постаменти с височина 62 см. Градежът на стените отвън е от варовикови блокове споени с бял хоросан. В зидарията и подовата настилка вторично е използван стар материал. В северозападния ъгъл на притвора са разкрити следи от стълбище, което вероятно е водило към галерия, развита над притвора и страничните кораби. По време на археологическите разкопки, в изкопите са разкрити многобройни керамични глазирани плочки, подобни на декоративните елементи от фасадата на църкви от други райони на България (Несебър, Асеновградско, Никопол, Долна Каменица /Тимошко/, Старо Нагоричане /Македония/, Охрид, Костур и др.).
Вътрешността на църквата е била стенописана, свидетелство за това са намерените в насипа фрагменти от стенописи.
До южната стена на базиликата е пристроено отделно помещение, смятано за кула. В долния му етаж са разкрити няколко християнски погребения. Археолозите разкрили църквата предполагат, че първият етаж е бил използван за гробница на знатни хора (в един от гробовете са намерени златни предмети), а вторият етаж е бил оформен в кула-звънарница. За паралел на това може да се посочи патриаршеската църква "Възнесение Христово" в Търново. Известно е, че кулите-звънарници са строени през XIII-XIV в. като самостоятелни обеми в някои източнохристиянски земи, например в Грузия, където има запазени доста подобни примери.
Архитектурните особености на базиликата и богатата ѝ украса, както и наличието на кула-звънарница, позволяват Църква №4 да бъде датирана в периода между XII и XIV век.

План на църкватаЦърква №5 се намира в южния сектор, в близост до входа на крепостта. По план тя е малка еднокорабна, едноапсидна сграда, с притвор от запад. Археологическите находки, разкрити при разкопаването на църквата, се свързват напълно с артефактите на други църкви от Шуменската крепост, датирани към периода на Втората българска държава (XII-XIV в.). Според В. Антонова, не само вътрешността на храма е бил покрит със стенописи, но и фасадата му. Този характерен белег свързва църквата с една интересна група култови паметници от епохата, при които стенописът се появява освен в интериора и по фасадите. В това отношение паралел може да се направи с Църква №10 в Трапезица, скалната църква "Св. Марина" срещу Карлуковския манастир, църквите в с. Беренде и с. Калотина и др.
Още едно потвърждение за датировката (XII-XIV в.) и някогашния външния вид на църквата са разкритите над 100 глинени глазирани елементи с разнообразни форми, размери и цвят, които са били използвани за фасадна украса. И тук могат да бъдат посочени множество паралели, както при Църква №4. Всъщност, всички средновековни църкви от Шуменската крепост строени в периода XII-XIV в., включително и долуописaните, са имали сходна фасадна декоративна украса.

Църква №6Църква №6 се намира в северната част на крепостта. По план е еднокорабна и едноапсидна. Градежът на стените ѝ е от ломени камъни споени с хоросан. Църквата е типичен представител на християнските култови сгради, строени в българските средновековни крепости.Църква №7Църква №7 се намира в непосредствена близост източно от Църква №6. По план тази църква е аналогична с предходната, с изключение на това, че е с по-малки рамери.Църква №9Църква № 9 се намира в източния сектор на крепостта, северозападно от Църкви №3 и №4. Тя е най-малката християнска култова сграда в Шуменската крепост. Представлява малка, еднокорабна и едноапсидна постройка, изградена от каменни блокчета споени с хоросан.
Най-вероятно църквата е изпълнявала функциите на семеен храм.Църква №10Църква №10 се намира в предградието южно от стените на Шуменската крепост. Представлява голяма базилика с притвор от запад. Градежът на стените ѝ е от добре обработени каменни блокове споени с хоросан.
Църквата е изградена върху раннохристиянска базилика от V век, като почти изцяло следва нейния план.Източници:
1. Антонова,В. – Новооткрити църкви в Шуменската крепост, ИНМШ, 5, 1972 г., стр. 3-29
2. Антонова,В. - Църква №5 в Шуменската крепост, сп. Археология, 1973 г., №1, стр. 42-53
3. Чанева-Дечевска,Нели - Църковна архитектура в България през XI-XIV в., София, БАН, 1988 г.
 

 
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена”- с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Мирково "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"