ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
Средновековни църкви
Църква от северното предградие на Перперикон
 
ДЪРЖАВА: България
ОБЛАСТ: Област Кърджали
НАСЕЛЕНО МЯСТО: Кърджали
ЕПАРХИЯ: Пловдивска
ДУХОВНА ОКОЛИЯ : Хасковска
СТАТУС: Археологически паметник
СЪСТОЯНИЕ: В развалини
ДАТИРОВКА: Средновековна
 

Средновековната църква от северното предградие на Перперикон се намира на 20 км североизточно от гр. Кърджали, в близост до с. Горна крепост. Разположена е на заравнена тераса в североизточното подножие на историческия хълм, непосредствено до паркинга, в ляво от пътеката за археологическия обект.

История:
Средновековният храм е открит през 2007 г. при спасително археологическо проучване във връзка с изграждането на посетителски и изложбен център „Перперикон” и регистрирана иманярска интервенция.
Църквата е обслужвала един от външните квартали на града, за което свидетелства и разположен край него некропол, от който са проучени 23 гроба, всичките в съответствие с християнския погребален обред.
Архитектурните особености на християнския храм дават основание на специалистите да приемат, че най-вероятно неговото изграждане е станало в периода между втората половина на XI – XII в. Той претърпява преустройството през втората половина на XIII в. В този си вид църквата просъществува до 60-те години на XIV в. и по-точно до 1362 г., когато е разрушена. През същата година Перперикон е превзет при похода на емир Орхан. Към такава датировка насочва и откритият подемен материал.
Установено е, че по време на обсадата на Перперикон от османските турци църквата е била опожарена и унищожена. От археологическите разкопки се изяснява, че повечето покойници в некропола са били положени в мирно време преди нашествието, но има и такива, които несъмнено са били обезглавени и тогава погребани. Явно това е бил един от методите на османлиите срещу защитниците на твърдината, да ги сплашат и да ги принудят да се предадат.
През османския период върху руините на изгорената църква е изграден малък параклис. На базата на наличните писмени данни за християнските селища в региона и констатираната ситуация на терена се счита, че възстановяването на храма е станало в края на XV – XVI в. В исторически аспект това става възможно вследствие на някои облекчения на християните, дадени от султан Сюлейман Великолепни (1520-1566 г.). Тогава за първи път след падането на България под османско робство изповядващите Православието могат да градят малки църкви, но задължително на мястото на съществувал преди това храм, какъвто е и случаят в подножието на Перперикон.
След масовата ислямска колонизация на Източните Родопи през XVII в., етническия облик на района е коренно променен, а старинната църква отново е разрушена, след което никога не бива възстановена и потъва в забвение.

Понастоящем общият план на храма е трудно различим. На места са запазени зидове достигащи на височина до 0,70 м, а на други - те съвсем липсват. След разкриването и проучването на паметника в 2007 г., не са провеждани реставрационни и консервационни дейности.
 

Архитектура:
По план църквата принадлежи към типа на еднокорабните едноапсидни църкви с притвор. Състои се от олтар, наос и притвор разположени последователно от изток на запад по надлъжната ос. Външните ѝ размери са 11,10 х 5,35 м. Постройката е изградена от местна порода камъни, споени с бял хоросан . Източната част на храма на храма е фундирана върху материкова скала. От градежа на апсидата е запазен един, само на отделни места два реда каменна зидария с височина 0,25 – 0,40 м. Във външното си очертание апсидата е тристенна, а вътрешната и извивка е дъговидна.
Няма точни данни къде е бил входът, чрез който притворът се е съобщавал с наоса, но най-вероятно той е бил разположен по оста на симетрия.
От южната страна на църквата е разкрита каменна подложка с квадратна форма и размери 2,50 х 2,50 м. На 2 м в източна посока от нея са разкрити основи на зидан каменен
стълб с размери 1,10 х 0,80 м, запазен на височина 0,30 м.
В резултат на проучването на архитектурните останки от църквата са регистрирани три строителни периода. При първия етап (XI-XII в.) тя добива вида, описан по-горе. По време на втория строителен етап (XIII в.) църквата претърпява значително преустройство. Входът водещ към вътрешността на притвора е затворен. Премахната е южната стена на притвора, като от тази част на църквата започва да води началото си проход, в южна посока. Вероятно разкритата каменна основа е свързана с изграждането на камбанария. Допуска се че от нея е започвала открита галерия, която е обхващала църквата от юг. За съществуването ѝ се съди по разкритите останки от зидания каменен стълб . По време на третия строителен период (XV-XVI в.), когато църковната постройка е в руини, е пристъпено към нейното частично възстановяване .  За основи са използвани олтарната част и част от северния зид на наоса. Чрез изграждането на зидовете на калова спойка във вътрешността на наоса, са оформени западния и южния зид на новата култова постройка (параклис). Тя е била с паянтов градеж, а входът е ситуиран при югозападния ъгъл. Храмът просъществува в този си вид най-вероятно до средата на XVII в.

Проучените 23 гроба от некропола около църквата са вкопани на дълбочина 0,35 – 0,80 м от нивото на терена и няма данни да са били маркирани с трайни вертикални надгробни паметници. Гробните съоръжения са два вида – обикновени гробни ями, без следи от специално оформление и гробни камери при които страниците и покритието им е от шистови плочи. При някои от гробните камери ограждането с каменни плочи е от четирите страни .
В проучените гробове не е открит погребален инвентар. Изключение прави само един гроб, в който е открита монета, сечена в началото на XIV в.Използвана литература:
1. Овчаров, Н.; Коджаманова, Д.; Вачев, Х. Спасителни проучвания в североизточното подножие на Перперикон. В: АОР за 2007г., изд. БАН, София, 2008 г., 538-542.
2. Овчаров, Н. и Коджаманова, Д. - Свещаният град Перперикон, изд. "Славена", Варна

 
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена”- с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Мирково "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"