ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Трънска
 

Карта на Трънска духовна околияТрънска духовна околия със седалище на архиерейско наместничество - град Трън, териториално обхваща админитративните общини Трън и Брезник.

Духовната околия се отличава с голямата си наситеност на църкви и манастири, но за жалост в голямата си част те са изоставени.

Разпространението на християнството, както и възникването на първите храмове в Знеполско (Трънско), е в тясна връзка с това, що е ставало в Пирот и София. Лъчите на християнството отправени от София още от III в., не ще съмнение, са заседнали по течението на Луда река, по-късно наречена Ерма. През IV в. обширният диоцез на Сердикийска епархия се простирал чак до планинските вериги на Знеполе. В същото - старохристиянско време, по тези земи развивал своята ревност архиерея на Пиротска епархия - Никита Епископ Ремесиански ( Бяла паланка), който бил подчинен на софийския митрополит. Има голяма вероятност в Трънско-Знеполския край през V-VI в. да е имало подразделение на Пиротска епархия, наричана според преданието Звонъчка епископия. Същата, след около три века, била възстановена - след покръстването на българите от Княз Борис I (865 г.), когато била известна като Знеполска епископия.
Най-голям разцвет Знеполската епископия достига по времето на Второто българско царство (XII-XIV в.). Името на епископията произлиза от нейния център - Звънец град - Звене поле - Знепол. Има предположения, че този град се е намирал около днешното село Одоровци ( днес в Сърбия) на мястото на крепостта "Асеново кале" или при село Звонци (дн. Сърбия). През този цветущ период в Дирекуле - земите между Гребен, Влашка планина и Руй, българските царе от династията на Асеновци строят манастири и църкви и ги даряват с имоти. Според преданието, именно тук е била една от резиденциите на българските владетели. В тия времена в Знеполска област са действали прочутите тогава манастири: Погановският "Св. Йоан Богослов", който съществува и днес; Одоровският "Св. Йоан Кръстител" и Пресечкият манастир, край село Пресека, южно от Влашка планина. Последните два били разрушени от турците и никога повече не били въздигнати.
Историята помни, че деспот Стефан Лазаревич получава от султан Мехмед като награда, затова дето му е помогнал да разбие брат му Муса на река Искър, град Коприян и "страну Знеполия глаголему". От тук може да се направи изводът, че тогава (1413 г.) град Звънец вече не е съществувал, а само околността му носила името.
Акад. Йордан Иванов отъждествява със Знеполе един от топонимите, споменати в Първата грамота за Охридската архиепископия,където се споменава: “Епископът на Триадица (Средец, София) заповядваме да има в самата Триадица и в... Знеполе  40 клирици и 40 парици”. Знеполската епископия, със сигурност е факт през ХVІІІ век, след унищожаването на Охридската архиепископия, и в сравнение с много други епископии от миналото запазва най-пряка връзка с днешната българска столица и органически свързаната с нея Софийска епархия.
През 1760 г. Знеполе с гр. Трън и гр. Пирот образуват Нишавъчка епархия, с център Пирот, като в Трън бил назначен екзарх да ръководи администрация и религиозно-църковния живот. Един от тези екзарси бил знеполецът Пея Степанович от село Ярловци (след 1820 г.).
Духовният живот в Трънския край плучава нов тласък през първата половина на XIX в., когато масово се строят нови храмове (голяма част върху разрушени църкви) и се възстановяват манастири.


"Св. Никола" - с. Долни Романци

Средновековната черква "Свети Никола" се намира  в гробищата на село Долни Романци. Днес църквата е трудно различима,обрасла е с храсти и дървета,а влизането в нея е изложено на ри...
» виж детайли

"Св. Николай Мирликийски" - с. Пенкьовци

Средновековната църква 'Свети Николай Мирликийски' се намира в гробището на село Пенкьовци. През  XX в. църквата е била изгорена от черкези и от тогава не е възстановявана. Днес тя...
» виж детайли

"Св. Николай" - с. Рани луг

Средновековната църква „Св. Николай” се намира в гробищата на с. Рани луг, на около 300 м в южна посока извън селището. История: Ранилужката църква „Св. Николай” е ед...
» виж детайли

"Св. Петка" - гр. Брезник

Църквата "Св. Петка" се намира в югоизточния край на гр. Брезник, в подножието на хълма Бърдо. История: Точното време на възникване на този храм не е известен, но това трябва де е ...
» виж детайли

"Свети Петър" - гр. Брезник

Средновековнатa черква "Свети Петър" се намира в североизточния край на град Брезник. Вкопана е в западния склон на хълма Петров камък. Днес църквата се намира в руини и е почти изця...
» виж детайли

Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци

Средновековната църква при оброка "Св. Георги" в местността "Църквето" се намира в югозападния край на село Бераинци. Първоначално църквата се е намирала над днешния оброк, въ...
» виж детайли

Средновековна църква - с. Милославци

Руините на средновековната църква се намират в гробището на село Милославци, намиращо се недалеч от центъра на селището. История: Няма сведения на кой светец е посветен храмът. Съществуват п...
» виж детайли

Средновековна черква в м. "Църквище" - с. Гоз

Средновековната черква в местността „Църквище“ се намира на около 5 км североизточно от село Гоз, в близост до принадлежащата му махала Логатор. Разположена е върху самостоятелно обособ...
» виж детайли

Средновековната черква в м. „Манастирище“ - с. Арзан

Средновековната черква в местността „Манастирище“ се намира около 2 км североизточно от село Арзан. Разположена в ляво от пътя за Сливница, непосредствено до селските гробища. Днес...
» виж детайли

Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци

Църквата при оброка "Св. Прокопий" се намира на 300 м южно от село Туроковци, непосредствено вдясно от пътя за Трън. Днес от църквата няма видими следи, засипана е с пръст. В средата на...
» виж детайли

Църква при оброка "Св. Рангел" - с. Стрезимировци

Средновековната църква при оброка „Св. Рангел” се намира при махалата Боини на знеполското село Стрезимировци. Разположена е сред вековни дъбови дървета върху заравнена тераса от северн...
» виж детайли

Църквата до Каралашева махала - с. Красава

Средновековната църква в село Красава се намира до Каралашева махала,в местността "Селище",в близост до язовирчето. Според преданието когато се строяла църквата някаква циганка се обеси...
» виж детайли


"Св. Петка" - гр. Трън

Църквата "Св. Петка" се намира в квартал Баринци на град Трън. На това място е има е имало параклис "Св. Тарапонтий", датиран към средата на XVI в. За Св. Тарапонтий споменава...
» виж детайли


Оброк „Петров камък“ - гр. Брезник

Оброкът „Петров камък“, посветен на светите равноапостоли Петър и Павел, се намира в североизточния край на град Брезник. Разположен е на билото на едноименния хълм Петров камък, на око...
» виж детайли

Оброк „Св. Илия“ - с. Гигинци

Оброкът „Св. Илия“ се намира на около 0,5 км южно от село Гигинци. Разположен е върху височина сред малка широколистна горичка, намираща непосредствено вдясно от пътя за Гигинския манас...
» виж детайли

Оброк „Св. Спас“ - гр. Брезник

Оброкът „Св. Спас“ (Свето Възнесение Господне) се намира на около 3 км южно от центъра на град Брезник. Разположен е на билото на хълма Бърдото, в близост до рушещите се сгради на бивш ...
» виж детайли

Оброк „Св. Троица“ - с. Гигинци

Оброкът „Св. Троица“ се намира в южния край на село Гигинци, в местността „Дубье“. Разположен е вдясно до сами пътя за Гигинския манастир. На святото място има вековен ...
» виж детайли


Храм-паметник „Св. Георги Победоносец“ - гр. Брезник

Храм-паметникът „Св. Георги Победоносец“ се намира в самия център на град Брезник. История: Идеята за издигане на този храм възниква още в началото на ХХ в., в стремежа на брезни...
» виж детайли


Билински манастир "Св.. Архангел Михаил"

Билинският манастир “Св. Архангел Михаил” се намира на 16 км северозападно от град Брезник, Пернишка област. Разположен е в подножието на рида Црънча от Завалска планина, на километър с...
» виж детайли

Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел"

Манастирът "Свети апостоли Петър и Павел" се намира на 1,5 км източно от с. Велковци, върху пресечена могилка сред полето. В днешния си вид е изграден около 1940 г., след съновиден...
» виж детайли

Гигински манастир "Св. Св. безсребреници Козма и Дамян"

Гигинският манастир “Св. Св. Козма и Дамян”, известен още като Църногорски се намира в подножието на вр. Китка (1118 м н.в.) в невисоката планина Черна гора, на около 4 км югоизточно от...
» виж детайли

Главановски (Глава) манастир „Св. Николай”

Останките от средновековния Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” се намират южно от с. Главановци, недалеч от местността „Селище”. Единствените сведения които чер...
» виж детайли

Глоговишки манастир "Св. Николай"

Глоговишкият манастир "Свети Николай" се намира  в местността Бранище, в северното подножие на Ерулска планина, на около 3 км южно от село Глоговица. До мястото води много лош черен ...
» виж детайли

Ерулски манастир "Св. Троица"

Ерулският манастир"Света Троица", известен и като Душински  се намира в подножието на Ерулска планина, чийто най-висок връх е Големи връх със своите 1481 м. , северозападно от село Д...
» виж детайли

Забелски манастир "Св. Димитър"

Забелският манастир „Свети Димитър“ е разположен в южните склонове планината Руй, на десния бряг на Забелска река, намира се на около 2 километра северно от село Забел, община Трън. З...
» виж детайли

Леворечки манастир "Св. Четирдесет мъченици"

Леворечкият манастир "Свети 40 мъченици" се намира в Еловишка планина, на около километър северно от село Лева река. Манастирът е основан през  XV-XVI в., но както повечето от църк...
» виж детайли

Манастир "Св. Йоан Кръстител" - с. Банище

Манастирът "Свети Йоан Богослов"се намира  в западния край на село Банище. Точно кога е създаден манастира не се знае, но по време на Второто българско царство тук е имало голям и ...
» виж детайли

Манастир "Св. Никола" - с. Конска

Манастирът "Св. Никола"  се намира на около 3км северозападно от село Конска, в местността Топли дол. Днес, някогашният път водел до обителта е напълн обрасъл с растителност и до там...
» виж детайли

Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично"

Мисловщицкият манастир "Успение Богородично", наричан още Велиновски се намира в  подножието на Ездимирска планина,  в живописното дефиле на река Клисурска, на  левия й&nbs...
» виж детайли

Одранишки манастир "Св. Св. Апостоли Петър и Павел"

Одранишкият манастир “Св. Св. апостоли Петър и Павел” се намира на около 2,5 км североизточно от средището на село Одраница. Разположен е в живописен дол от южния дял на Ерулска планина...
» виж детайли

Пенкьовски манастир "Св. Петка"

Пенкьовският манастир "Света Петка" се намира на около 100 м западно от шосето за Трън, на излизане от селото, от лявата страна. Няма точни сведения за времето на основаване на манас...
» виж детайли

Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски"

Ребровският манастир "Свети Николай" , известен още и като Кривоноски се намира в местността "Престола" в подножието на планина Любаш, на около 1,5 км югозападно от село Ребро. ...
» виж детайли

Реяновски манастир "Св. Богородица"

Реяновският манастир „Успение Богородично” се намира на около 2 км югозападно от с. Реяновци. Скътан е сред букова гора в дол от северния склон на планината Кървав камък, на 960 м н. в....
» виж детайли

Трънски манастир "Св. Архангел Михаил"

Трънският манастир "Свети Архангели Михаил и Гавраил" е разположен на около 2 км. северно от град Трън, сред живописна местност, в непосредствена близост до Трънското ждрело. До манастира...
» виж детайли


"Царева църква" и "Цветаново ижле" - с. Зелениград

Скалната „Царева църква” се намира северно от с. Зелениград, изсечена е в естествена пещера в западната отвесна стена на най-високия скален масив „Шильи камик”. За да се оти...
» виж детайли

Скална църква "Св. Петка" - гр. Трън

Скалната църква „Св. Петка” е естествена пещера, намира се на малко възвишение над извора Ралча, в квартал Баринци на гр. Трън. Църквата е възстановен от местни жители със собствени с...
» виж детайли


Света вода - с. Арзан

Светата вода се намира на около 2 км северозападно от село Арзан, вдясно от пътя за Сливница. Извира от скала, разположена в северното подножие на хълма Свети Илия от Вискяр планина. Изворът попада...
» виж детайли

Света вода - с. Забел

Светата вода при село Забел се намира на около 1 км северно от Забелския манастир, до сами малката рекичка в Манастирски дол. Местните жители почитат лековития извор от незапомнени времена. Водат...
» виж детайли

Света вода с параклис "Св. Петка" - с. Джинчовци

Светата вода с параклис „Св. Петка” се намира в югоизточния край на знеполското село Джинчовци. Изворът със светена вода е известен на местните жители от незапомнени времена, за чу...
» виж детайли

СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена”- с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Мирково "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Ребровски манастир "Св. Николай Мирликийски" Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"