ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
СТАТИИ

 

Уважаеми съмишленици,

Държим да Ви уведомим, че кампанията по възстановяване на старинната църква "Св. Спас" край село Червен брег продължава!

До края на 2013 г. подготвяхме документи - изходни данни за проектиране. Междъвременно на призива ни откликнаха специалисти - архитекти, които ще направят дарение като изготвят проект за цялостна реставрация на паметника. Дотогава изчакваме подобряване на климатичните условия, позволяващи да се извършват косервационни и реставрационни процедури, за да  се захванем с практическата реставрация, на пролет.

На 23 декември 2013 г. сме набрали около половината средства (около 4 000 лв), необходими само за аварийна консервация на стенописите, за която ще са необходими към 8 400 лв. (виж тук). Освен това, ще са необходими пари и за архитектурна реставрация и археологическо проучване на обекта. Последното е задължително, имайки се предвид, че средновековната църква лежи върху раннохристиянска базилика с манастирски комплекс. За извършването на такова проучване ще са необходими десетки хиляди лева.

Отдолу Ви предоставяме подробен списък на разходите, който ще бъде актуализиран постоянно. В галерията прикачваме и копия от фактурите и вносните бележки. Държим на прозначността, както и да знаете за какво се харчи всяка дадена от Вас стотинка.

 

На 19 май 2014 г. Фондация "Свята България" организира благотворителна фотоизложба за набиране средства за възстановяване на църквата "Св. Спас" край с. Червен брег. По време на продължилата в продължение на четири дена в центъра на гр. Дупница изложба бяха събрани 188, 11 лв. За повече информация виж ТУК.

На 14 юни 2014 г. приключи аварийната консервация на стенописите в църквата. Крайно належащата процедура бе осъществена по предварително изготвен проект, съгласван с НИНКН. Реалните разходи са по-малко от очакваните поради факта, че някои материали бяха дарени безвъзмездно.

На 25 август 2014 г. започна археологическо проучване на терена около средновековната църква. Това стана реалност, след като фондация "Свята България" съвместно с гл.ас. д-р Светла Петрова (археолог от НАИМ към БАН) изготвиха проект за археологическо проучване, с който Фондацията в партньорство с Исторически музей – Дупница (с директор Анелия Геренска) кандидатстваха за целева финансова подкрепа от Министерството на културата на стойност от 30 000 лв. Проектът беше одобрен, а след това и отпуснати средства (археологическият екип оповести, че са били отпуснати 16 000 лв.). Археологическото проучване се извърши от екип с ръководители доц. д-р Светла Петрова и Сергей Устинов (Исторически музей – Дупница) и зам.ръководител Анелия Геренска. Впоследствие план-сметката за проучването бе укрита (без обяснения) от вниманието на Фондацията и гражданството, от чиито данъци всъщност се финансират археологическите разкопки. Дейността се извършваше без яснота как се изразходват средствата.
След обявения край на археологическото проучване, което продължи 22 дни, на гражданството (дори и на Фондацията) не беше представен финансов отчет на разходите по дейността.
В крайна сметка резултатът е налице - обемът на свършената работа, в отношение на отпуснатите средства, е крайно незадоволителен. Единствено ни остава успокоението, че „се е започнало, че все нещо е направено“, но докога ще допускаме половинчати работи и ще правим компромиси, компромис с нашата историческа памет и християнска вяра.....

На благотворителната фотоизложба "Светите места в България" във Варна, сътояла се от 2 до 4 септември 2014 г., фондация "Свята България" събра 82 лв. Благодарим на отзовалите се!

 

На този етап (15 юни 2015 г.) събраните от дарения пари възлизат на около 3 000 лв. В очакване сме да бъде завършен конструктивният проект за архитектурна реставрация на църквата, към който ще бъде представена количествено стойностна сметка.

През пролетта и лятото на 2015 г. фондация „Свята България“ участва в съвместен проект между ЮЗУ „Неофит Рилски”, Природо-математически факултет, катедра „Химия“ и ръководителя на Лаборатория по консервация и реставрация при РИМ – Благоевград - Илия Борисов. Проектът се състоеше във вземане на проби от стенописите и провеждане на поредица от изследвания в лабораторията на катедрата. Освен това бяха изпратени проби в университети във Франция и Полша, където се изследват по революционни технологии, неприлагани досега в България.
Въпросният съвместен проект съдейства за подготовката и ще е изключително полезен за възстановяване цялостта на средновековните стенописи от старинната черква.
Изказваме искрени благодарности за безкористната подкрепа и съдействие на реставратора  Илия Борисов и Катедра „Химия“ при ЮЗУ в лицето на доц. д-р. Иванка Станкова (ръководител на катедрата), доц. д-р Петко Манджуков и на неговата дипломантка Миглена Стаменова, която на база на тукашните проби защити дипломна работа на тема "Анализ на състава и разтворимостта на изкристализирали форми върху стенописи на новооткрита черква", с което предлага метод за въздействие върху покриващи стенната живопис кристали. Трябва да се отбележи, че на „ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ 2015“ дипломантката предизвика със свой доклад и презентация гилдията на реставраторите, като представи значително по-коректна методика за отстраняване на соли от стенна живопис от стандартно използваните в момента.

През 2015 г., без да бъдат извършвани реставрационни дейности, работата на фондация "Свята България" по обекта е свързана изцяло с организационна дейност - подготвяне на документи, осъществяване на контакти с отделните институции и лица и т.н. Поради невъзможност на фондацията да осигури всички средства за цялостната реставрация на средновековната черква "Св. Спас" и разкритата под нея раннохристиянска базилика, както и за археологическо проучване, за осъществяването на проекта фондацията кандидатства по програма, финансирана от Европейския фонд. За сега (декември 2015), все още няма изнесена точна информация за въпросната програма. Досегашната практика с подобни проекти показва, че голяма част от тях се съфинансират, а не се изцяло финансират по европейски програми, така че всяко дарение ще бъде от голяма помощ за завършване на благородното дело. Освен това, подготовката на проекта и процедурата до започване на изпълнението му също са свързани с доста разходи.

 

На 9 юни 2016 г. фондация "Свята България" подновява кампанията по спасяването на старинния храм по спешност, преди да започне изпълнението на проекта за цялостна реставрация. Тази спешна намеса е предизвикана от продължаващото проникване на капилярна влага, което уврежда дори консервираните стенописи. От първостепенна важност е да се отстрани пръстта около църквата, но тъй като средновековният храм е паметник на културата и ляга върху раннохристиянска базилика, която от своя страна е археологически паметник, разкопаването трябва да бъде съпроводено със спасително археологическо проучване, чието осъществяване по предварителна план-сметка възлиза на 15 000 лв. Преди започване на настоящата кампания от дарения бяха събрани около 4 000 лв., които ще бъдат оползотворени, както беше оповестено, за подготовката и изпълнението на проекта за цялостна реставрация на църквата.

Медиен партньор на кампанията е предаването "Господари на ефира" по Нова телевизия.

До 23.06.2016 г. за настоящата кампанията е събрана почти 1/3 от цялата сума или 4671,91 лв. (3586,10 лв чрез дарителски sms-и и 1090,81 лв. дарения по банков път).

 

До 2.09.2016 г. за въстановяването на средновековния храм "Св. Спас" са събрани общо 11 851,08 лв. (неоползотворени) от неоходимите 15 000 лв.

За осъществяване на така належащото отводняване на черквата, което трябваше да бъде придружено със Предварителна план-сметка спасително археологическо проучване, фондация "Свята България" привлече екип специалисти - археолози от Нов Български Университет (НБУ). За тази цел, на Фондацията ѝ предстоеше да сключи договор с НБУ, подписването на който се забави поради административни спънки. Беше изготвена предварителна план сметка за разкопките, съобразена със законовите разпоредби (прилагаме я тук).

При нормално стечение на обстоятелствата се очакваше археологическото проучване да започне към края на месец септември 2016 г.

Но впоследствие с изненада научихме, че на терена край средновековната църква „Св. Спас“ беше започналo редовнo археологическo проучванe. Тези разкопки се осъществиха от същия екип (с малки промени) както през август - септември 2014 г. и се финансираха от Община Дупница. Въпреки че последната знаеше за провежданата от нас (фондация „Свята България“) кампания и не еднократно бяхме отправяли към нея предложения за сътрудничество, Общината не счете за нужно да ни предложи предварително някакви съвместни действия (или съгласуване в действията) или поне да ни информира, както изисква добрата етика.
Макар и пренебрегнати, каквото всъщност е обичайното отношението на държавните институции в страната ни към гражданските организации, ние останахме добронамерени и склонни към компромиси.

Фондацията продължи с кампанията и направи всичко възможно да спре проникването на влагата в храма преди настъпването на зимата (2016-2017 г.), но, поради редица спънки, това не се случи в планувания срок.

 

На 4.07.2017 г. фондация "Свята България" встъпи към подготовителни почистващи дейности, предхождащи изпълнението на крайно належащото и нетърпящо отлагане изграждане на дренажна система около средновековната църква "Св. Спас". Дренажът се осъществява по проект, изработен от екип специалисти (с ръководител инж. Антон Малеев) и съгласуван с Министерство на културата и Софийска света митрополия. Изпълнението на дренажните работи се извършва от строителна фирма СУКМО-СОФИЯ с управител инж. Атанас Гиздов, която има богат опит в реставрацията на паметници на културата: Свещари – тракийска гробница – каменна врата и др.; Старосел – изграждане купол подземен тракийски храм; Лъвов мост – реставрация на горно строене; Изграждане на улици и църква и други в комплекс Антична Сердика – Ларго и ул. "Мария Луиза"; Пловдив – цялостна реставрация на фонтан „Деметра“ и други.
Дейността по отстраняване влиянието на влагата трябва да се  извърши под археологическо наблюдение и може да претърпи изменение във формата и обхавата си, съобразно обстоятелства от археологическо и друго естество.
Стойността на изграждането на дренажната система възлиза на близо 20 000 лв., по предварителна и неокончателна количествено-стойностна сметка. Фондация "Свята България"  сключи договор за изпълнение, съгласно който преведе авансово на фирмата - изпълнител сумата от 12 000 лв. (60% от стойността на договора).

Но, противно на здравото мислене, още в началото на подготвителните работи за изграждането на дренажа (косене и отстраняване на повърхностния слой - чимове) на мястото се появиха лица, по численост многократно надвишаващи броя на работещите, с явното намерение да попречат на работата. Главни инициатори сред тях са Светла Петрова (археоложката - ръководител на разкопките край същата църква през 2014, 2016 и 2017 г.), Анелия Геренска (директор на Исторически музей Дупница), кметицата на с. Червен брег и други хора от селото. Първите две от посочените лица започнаха да отправят обвинения, основно опиращи се на факта, че се работи на археологически обект без присъствието на археолог, което, разбира се, е изопачение на истината - преди започването на подготвителните дейности фондация "Свята България" изпълни всички законови стъпки - изиска от Националния археологически институт осигуряване на наблюдаващ археолог. Именно тези две госпожи, участвайки в разкопките и отклонявайки се от основната цел, не направиха нищо за спирането на увреждането на стенописите и сградата, а напротив - спомогнаха за това. И една от причините за нашите спешни мерки са техните действия (бездействия). Впоследствие същите извикаха неправомерно полиция и в резултат работата беше спряна, до изясняване на случая.....

След възникването на гореописания проблем управителят на фирмата - изпълнител Атанас Гиздов и авторът на проекта за дренажа - Антон Малеев поеха ангажимент да се разберат с археоложката и въобще да спомогнат за подсигуряването на археологическо наблюдение, за да се продължи работата.
Междувременно Министерство на културата прави проверка на обекта и в синхрон с пледиранията на археоложката, специалистите констатират, че за направата на дренажна система няма разрешение за теренно археологическо проучване, както и одобрена техническа документация - технически проект и разрешение за строеж от община Дупница. Становището им е да бъдат преустановени всякакви строителни дейности.
Какво се оказва в крайна сметка: археоложката Светла Петрова, като ползвател на разрешение за теренно археологическо проучване, не съдейства за подсигуряване на археологическо наблюдение при изграждане на дренаж, не предприема нищо и за спасяването на рушащата се средновековна църква, при това години наред, а напротив. Същото прави и Министерство на културата, въпреки че преди това фондацията е отправила писмено искане за подсигуряване на археологическо наблюдение. Дори последното стига по-далеч като прави абсурдната констатация, че няма технически проект, същият, който преди няколко месеца самото министерство е одобрило и съгласувало?!
От тогава (юли 2017 г.) до сега (ноември 2017 г.): инж. Атанас Гиздов и инж. Антон Малеев, след като отдавна са им преведени съответните суми (на Гиздов – 12 000 лв; на Малеев – 1500 лв) продължават да се уговарят с археоложката и съответно не е свършена никаква работа по дренажа на терен, Министерство на културата не предприема никакви действия, а зимата наближава и църквата продължава да се руши!!!

С абсурдния случай по спасяването на старинния храм може да се запознаете и в предаването "Абсурдите" на БНТ 2.

4.03.2018 г. Какви са последствията от липсата на дренажна система, за чието изграждане ни беше умишлено попречено, с безинтересоваността и нежеланието за съдействие от страна на институциите (Община Дупница, МК, Националния археологически институт): след снеготопенето и дъждовете направените от археолозите изкопи се превръщат в контейнери за вода, която, както и дъждовната вода, стичаща се от покрива, си намира път и атакува средновековната черква. И резултатът е налице - по стените във вътрешността на храма тече вода като в сауна. Уникалните средновековни стенописи, спасени с много усилия преди години, са отново застрашени от унищожение......

Повече снимките вижте в галерията горе!

Междувременно, като отговор на нашите градивни стремежи, по чийто път на реализация осветляваме нередностите на редица лица и институции, фондацията получава Наказателно постановление от Министерство на културата, с което ѝ се налага имуществена санкция в размер на 7 500 лв. Естествено обжалвахме това безумно постановление: на първа инстанция в Дупнишки районен съд постановлението на МК беше отменено, след което МК обжалва на втора (последна) инстанция в Кюстендилски административен съд, който върна делото за преразглеждане в Дупн. районен съд при друг съдебен състав, който потвърди постановлението и накрая обжалвахме на последна инстанция - в Окръжен административен съд (Окръжен админ. съд - Перник), където наказателното постановление е окончателно потвърдено. При това положение, вместо да получи някакво някакво съдействие или поне поощрение, фондацията е наказана по грозен и циничен начин. И така, пари събрани от дарения и предназначени за спасяването на старинна църква, ще трябва да погасяват глоби и да пълнят държавната хазна!
 

С оглед на критичната ситуация със задействаното ускорено унищожаване на средновековния храм, Фондация "Свята България" за пореден път отправи молба за съдействие от институциите. На 3.05.2018 г. Фондацията организира пресконференция, на която беше представена на обществеността проблематиката по съхраняванетона храма и въобще, държавната политика по опазване на културното наследство, провеждана от министъра на културата и съответните компетентни държавни и общински органи.

Разискваното на пресконференцията, отразено от някои медии, можете да проследите от долните линкове:

Електронен сайт "Камертон"

Предаването "Абсурдите" по БНТ2 (от 27-та минута)

В предаването "Господари на ефира" (първа част)

В предаването "Господари на ефира" (втора част)

 

 

Можете да следите DMS кампанията тук:

https://dmsbg.com/7545/dms-sveti-spas/

 

Разчитаме на Вашата щедрост, без която не бихме могли да продължим реставрацията.

Списък на разходите, направените след започване на кампанията по отводняване на църквата (след 9.06.2016 г.):

         1. Транспортни:                                                                                                     413 лв.

         2. Изработване на проект за изграждане на дренажна система:          1500 лв.

         3. Такса за съгласуване на проекта в НИНКН:                                                  92 лв.

         4. Пощенски:                                                                                                                48 лв.

         5. Канцеларски консумативи:                                                                                  45 лв.

         6. Експертно становище                                                                                        250 лв.

         7. Други:                                                                                                                       155 лв.

          ОБЩО:                                                                                                                      2503 лв.

 

Забележка: копия на документите, доказващи посочените разходи са поместени в ГАЛЕРИЯ СНИМКИ (отгоре).

                                                                                 

Списък на направените до 9.06.2016 г. разходи:

 1. Актуализации на скица на поземлен имот                                            -    44 лв.

 2. Геодезическо заснемане на параклис „Св. Спас“ в поземлен имот   -  300 лв.

 3. Издаване на скица за поземлен имот                                                  -   111 лв.

 4. Тест на проект за измерване на КККР                                                  -    10 лв.

 5. Удостоверение, че сградата е заварен строеж                                    -   20 лв.

 6. Издаване на Виза за проектиране                                                         -   25 лв.

 7. Такса за съгласуване на проекта за консервация на стенописите

  от НИНКН                                                                                                  - 198 лв.

 8. Материали за аварийна консервация                                                  - 2101 лв.

 9. Инвентар                                                                                                  -   60 лв.

 10. Транспортни                                                                                            -  307 лв.

 11. Нощувки на художник-реставратора                                                     -  120 лв.

 12. Трудово възнаграждение за консервацията                                       - 3000 лв.

 13. Актуално състояние на фондацията                                                       - 84 лв.

 14. Данъчна оценка на имота                                                                        - 10 лв.

 15. Удостовеение за х-ка на имота                                                                -  4 лв.

       16. Консумативи - канцеларски                                                                     -  5 лв.


   Общо разход                                                                                                6 875 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Фондация „Свята България“ изказва най-сърдечни благодарности на следните лица, учреждения и институции, без които направеното до тук нямаше да стане, а занапред, започнатото не би могло да бъде завършено:

 

ИНА ГЕРГИНОВА
ЖИВОМИР НИКОЛОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "Д. ТЕРЗИЕВА" ЕООД
ГЕОРГИ ПАВЛОВ
СЪБИН АБАДЖИЕВ
НИКОЛА ТОДОРОВ
ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ
ВЕЛИЧКО ГАНЕВ
СТОЯН ВЕЛЕШКИ
ФОНДАЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ"
ПРЕДАВНЕТО "ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА"

ДИМИТРИНА СЛАВКОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
СИЛВИЯ ЗЛАТКОВА МИКОВА
НАДЯ ХР. ДЮНКОВА
ЕМИЛ ТОДОРОВ МИЦОВ
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА
ИЛИАНА ХРИСТОВА КЛИНКОВА
ГЕОРГИ ГУЩЕРОВ
ДИДИ КАЦОВА
ДАНАИЛ ЧЕРЕШАРСКИ
КИРИЛ ТЕНДЖОВ
АННА МИЛЧЕВА ТРИЧКОВА
КРУМ БИЦОВ
НИКОЛА ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
СТЕФАН КИРИЛОВ СОТИРОВ
ЕМИЛ МАРКОВ
СТОЙЧО ВЛАДИМИРОВ
СТРАШИМИР ХРИСТОВ ГРАШЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТАРИДОЛСКИ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ СТАРИДОЛСКИ
ГЕОРГИ ПОПОВ
ИВО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ МИЛТЕНОВ
КОСТАДИН МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ
СТАНИСЛАВ ТЕНЕВ
ЛЮДМИЛ СПАСОВ
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА
РУМЯНА ЖЕЧЕВА
AНТОАНЕТА ВАРАДИНОВА
КРЕМЕНА СТЕФАНОВА
ДОРА ГРИГОРОВА
ИЛИАНА КОЛЕВА
СТЕФКА ЗАШЕВА
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – БЛАГОЕВГРАД
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
РТВЦ – БЛАГОЕВГРАД
ТВ ЗАПАД
ВЕСТНИК „ВЯРА“
ОБЩИНА ДУПНИЦА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

И МНОГО ДРУГИ, ОСТАВАЩИ В НЕИЗВЕСТНОСТ.
 

Забележка: Всички документи свързани с имота, в който се намира църквата "Св. Спас" са издадени на името на Църковно настоятелство при храм "Св. Николай Мирликийски", с. Червен брег, към което е зачислена самата църква "Св. Спас", а разходите по възстановяването на последната се поемат от Фондация "Свята България".

 
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена” - с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Георги" - с. Мирково "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"