ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
Средновековни църкви
"Св. Атанас" - с. Новаково
 
ДЪРЖАВА: България
ОБЛАСТ: Област Пловдив
НАСЕЛЕНО МЯСТО: Новаково
ЕПАРХИЯ: Пловдивска
ДУХОВНА ОКОЛИЯ : Асеновградска
СТАТУС: Археологически паметник
СЪСТОЯНИЕ: В развалини
ДАТИРОВКА: Средновековна
 

Средновековната църква „Св. Атанас“ се намира в южния край на с. Новаково. Разположена е в местността „Селището“, до старото оброчище „Св. Атанас“.

История:
Църквата е разкрита през 2003 г., при археологически разкопки, които продължават и през следващите две години. До разкопките се стига след като при теренно обхождане на мястото се откриват следи от каменен градеж на хоросанова спойка. Проучването се извършва от екип в състав: ръководител - доц. д-р Иван Джамбов (ръководител на катедрата по История и зам. декан на ФИФ на ПУ), зам. ръководител - гл. ас. д-р Георги Митрев и член на екипа - ас. Петя Калоферова (докторант към катедрата в ПУ). Работните групи са сформирани от членовете на студентски историко-археологически клуб “Проф. Велизар Велков” към ПУ,  в който участват студенти от специалностите “История” и “Български език и история” и няколко работника по програмата “Временна заетост”. Археологическите проучвания в района се провеждат с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания ” към ПУ “Паисий Хилендарски” по проект за проучване на паметниците на материалната култура и етно-религиозните процеси в Родопите. Помощ оказват и частни дарители и община Асеновград.
В резултат на тригодишното проучване се установява, че далеч преди построяването на църквата на това място вероятно съществува тракийско селище или светилище от ранножелязната (XIII-VI в. пр. Хр.) и късноримската епоха (ІІІ-ІV в.). Самата църква функционира през периода XI – XIII в. Teренът около нея е зает от некропол, който продължава да се ползва и след като тя престава да е действаща, до към ХVІ-ХVІІ в. Някои гробове са разположени върху зидовете на култовата сграда. Тези разкрития дават важни сведения за съществуването на неизвестно дотогава селище, към което принадлежат църквата и некропола. То е обитавано по време на византийското иго и Втората българска държава и най-вероятно е предшественик на по-късно заселеното Новаково.
Църквата „Св. Атанас“ намира сходство с една друга църква в района – тази в местността „Църквище“ край с. Искра, което дава основание на специалистите да предположат, че двата храма са били изградени по едно и също време в рамките на епископията Буково, чието средище се разкрива през последните години над недалечното село Драгойново. Възможно е дори и строителите им да са били едни и същи, ако се имат предвид еднаквите планировка и конструктивни решения.
Каква е причината за разрушаването на църквата, не е известно, но мястото продължава да се почита като свято векове наред, до наше време. Потвърждение за последното ни два намиращото се в близост оброчище, на което местните хора още палят свещи.
През годините останките от средновековния паметник са периодично доразрушавани, поради обстоятелството, че се намират в рамките на селото и жителите му използват камъни от градежа за строителен материал. Друга главна причина за лошото състояние на църквата е  фактът, че теренът е подготвян за строеж на нов параклис, при което е подравнен. На мястото са докарани голямо количество камъни за градеж, които биват отстранени преди започване на археологическото проучване. За съсипването на старината не малко спомагат и иманярските набези. Преди разкопките се установява, че иманярски изкоп е попаднал в апсидното пространство на храма.
Днес останките от средновековната църква „Св. Атанас“, които са със статут на  археологически паметник, са затрупани и непоглеждани от никого. А би могло след провеждане на грамотна реставрация и консервация на старината, святото място да стане обект на посещение и да бъде включен в маршрути на поклоннически и културно-исторически туризъм, което неминуемо би се отразило върху развитието на с. Новаково.

Архитектура:
В архитектурно отношение средновековната църква „Св. Атанас“ представлява еднокорабна, едноапсидна църковна сграда, с едноделен скъсен притвор от запад и вход към притвора от юг. Тя е с размери: 15,80 м (обща дължина на наоса и притвора), 13,80 м (дължина на наоса без притвора) и 6,60 м (ширина на наоса). Към северната му фасада на църквата (до притвора) е прилепен параклис, който е достъпен чрез вход от юг през наоса на основната църква. Параклисът е с размери 5 м дължина и 3,50 м ширина. Вероятно е изпълнявал функции на баптистерий. Дебелината на зидовете при основите на църквата и на параклиса е 0,75 м, а тази на апсидния зид е 0,85 м. Диаметърът на апсидата 4 м, а дълбочината ѝ -  2,20 м.
Църквата е изградена от ломен камък на хоросанова спойка. В конструкцията на градежа не са видни промени, отнасящи се към евентуално преустройство на храма, което би могло да означава, че той е  използван без прекъсване през средновековието.

Находки:
Тънкият културен слой и естеството на терена са причина за значително малкото количество на разкрита керамика. Събраният при разкопките керамичен материал е датиран най-вече към периода ХІ-ХІІ в. и е представен от битова средновизантийска керамика, светло и тъмночервена на цвят, работена на грънчарски кръг.  Открити са и няколко фрагмента тракийска керамика от ранножелязната епоха и късноримска керамика ІІІ-ІV в. Към трако-римския период принадлежи и една трудно определима бронзова монета с диаметър 5 мм.
Теренът около църквата е бил зает от некропол, който след разрушаването ѝ се разраства и върху нея. Погребенията са извършени в обикновена гробна яма по християнски обред в изпънато положение, с ръце скръстени в областта на гърдите. Ориентацията е запад–изток. Гробен инвентар не е открит. Изключение правят два бронзови пръстена (или висулки от обеци), както и две мъниста от гердан, които са керамични, с украса от бяла паста в геометрични орнаменти (вълнообразна линия).
Западно от църквата е открит счупен на две капак от саркофаг с дължина 2 м и ширина 0,47 м. В средата капакът е релефно оформен и образува по-висока средна част.
Освен разположението на някои гробове върху градежи на църквата, друго доказателство, че теренът около и върху църквата е използван за некропол и след нейното съществуване, е и едно сребърно турско акче с арабски надпис, датирано около ХVІ-ХVІІ в.Източници:
1. Джамбов, Г.; Митрев, И. Археологически разкопки на църквата „Св. Атанас“ в м. „Селището“ във вилната зона на с. Новаково, Община Асеновград. В: Археологически открития и разкопки през 2004 г., изд. БАН, София, 2005 г.
2. Джамбов, Г.; Митрев, И.; Калоферова, Петя. Проучвания на обект „Св. Атанас“ в с. Новаково, Община Асеновград. В: Археологически открития и разкопки през 2005 г., изд. БАН, София, 2006 г.

 
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена”- с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Мирково "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"