ЕПАРХИИ И ОБЛАСТИ
 
 
ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ
 
 
ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 
Средновековни църкви
"Св. Петка Стара" - гр. София
 
ДЪРЖАВА: България
ОБЛАСТ: Област София-град
НАСЕЛЕНО МЯСТО: София
ЕПАРХИЯ: Софийска
ДУХОВНА ОКОЛИЯ : Софийска
СТАТУС: Действаща
СЪСТОЯНИЕ: Реставрирана
ДАТИРОВКА: Средновековна
 

Средновековната църква "Света Петка Стара" се намира в центъра на София,на ул."Цар Калоян",вградена е в сградата на Софийската митрополия.
Има предположения,че на мястото на днешната църква е съществувал раннохристиянски храм от първите векове на християнството .В подкрепа на това твърдение са разкрити останки от късноантичния дворцов комплекс на император Константин Велики,построен от него по времето,когато е резидирал в София (днес под основите на сградите на хотел "Рила" и бившия "Кореком").Тогава е бил изграден и раннохристиянски митрополитски комплекс,към него влизала ротондата "Св.Георги",както и пространството обхващащо карето,в което се намира сегашната постройка на храма (ъгловото пространство между улиците “Съборна” и “Цар Калоян”).Като доказателство може да се приеме и фактът, че корабът на днешния храм се намира на ниво по-ниско от това на улицата,но еднакво с това на ротондата “Св. Георги”.
Някои изследователи поддържат тезата,че храмът "Света Петка стара" е построен като част от дворцовия комплекс на тогавашния управител на София – севастократор Калоян,наред с намиращата се в близост църква “Св. Никола Мирликийски”,за която се счита,че е изградена като семейна в градския дом на севастократора.Успоредно на дворцовия комплекс е имало митрополитски комплекс (на мястото където и днес съществува),вероятно храмът още от тогава е част от него.Доказателство за това е писменото свидетелство от XVI в. на немския пътешественик Стефан Герлах,който пише за “Света Петка-стара” в митрополията”.От тук се налага и извода,че от самото си съществуване старинният храм “Света Петка” е със статут на митрополитски.
На южния вход на храма има надпис: “Старинен храм “Св. Петка”, 1241 г.”,което означава,че през 1241 година храмът или е обновен, или е новосъграден върху стари основи.Тази дата е съвсем правдоподобна,защото се връзва със събитията по това време.След победата на българския цар Иван Асен ІІ над латините през 1231 г. при Клокотница,в 1238 г. същият пренася мощите на светицата в старопрестолно Търново,за които построява в царския комплекс едноименен храм.От тогава почитта към света Петка като българска светица започва да се разнася из цялата страна,като името ? става патрон на множество храмове.
Според историческите данни първоначалната сграда на храма представлявала малка еднокорабна постройка с каменни основи,зидария и дървена конструкция отгоре.
През 1382 г. София пада под османска власт,което изцяло променя облика на града.Много от църквите западат или биват разрушени,а други са превърнати в джамии.По време на османското робство храмът "Света Петка стара" не е бил събарян или превръщан в джамия,нито пък е бил затварян.Според описанието на немския пътешественик Стефан Герлах,посетил София през 1578 г.,действащите църкви в този момент били дванайсет.Той описва “Света Петка-стара” в митрополията” като скромна на вид, малка,еднокорабна църква с богата стенописна украса–тип храмостроителство,наложило се на Балканите още преди идването на турците,но, както се изразява авторът, “много подходящи в условията на малките финансови възможности на православните и ограниченията на шериатските норми”.
Съществува предание,че при “Света Петка - стара” по време на робството имало килийно училище, в което децата били тайно учени на “четмо и писмо”,както и на богослужебния църковно-славянски език,макар, че по времето на фанариотското робство официалният богослужебен език бил гръцкият.
Преди Освобождението,а и след това храмът е бил обгрижван от еснафа на чизмджиите (обущарите).
Първоначалната (средновековна) църква "Св.Петка стара" е била  с тухлен свод и дебели зидове,и с размери: 12-13 м дължина и 10 метра ширина.До нея,по-късно е построено женско отделение (5 м дълго) на два ката.Подът на долния кат е равен на пода с черквата,а подът на горния почти на нивото на двора На западната стена на тази част има надпис,който показва кога е пристроено това отделение: “Во славу стя единосущнiа и нераздьлнi троiци повлънемже благовьномь настоятели черковни во лето, 1866 септврiа 11 день.” .
Някъде около 1906 г. към западната стена на църквата е доизграден притвор,както и административната сграда с кръщелната в църковния двора.
През 1930 г. "Св.Петка Стара" е вписана в цялостен архитектурен ансамбъл,с колонада в дворната част,върху която са изградени административните сгради на митрополията,като цялото каре представлява единен митрополски комплекс.Външната облицовка е от бигор,а над входа откъм двора се намира храмовата икона на патрона на храма,представляваща барелефно изображение.
За това ,че вътрешността на храма е била покрита със стенописи през средновековието,говорят разкритите по време на рамонт през 2000 г. фрески.Те се намират в две ниши,срещуположни една на друга(на северната и южната стена),разположени в непосредствена близост до иконостаса.След реставрационни дейности се открити детайли от следните стенописи: на южната ниша-изображение на св. Петка,на северната-в средата е св. Георги,вдясно-св. Меркурий,вляво-св. Теодор Стратилат,а в медальоните са изобразени св. Пантелеймон и св. Харалампий.Специалистите датират стенописите между XV-XVII в.
Интерес представлява иконостасът от най-ново време,дело на известния български майстор Петър Кушлев(XX в.).Олтарните икони се отнасят към XIX в.,както и повечето икони в храма,а тези в претвора са от началото на XX в.
По описанието на Евтим Спространов от пролетта на 1901 г.,когато е обхождал софийските черкви,узнаваме за тогавашното вътрешно оформление на храма: "Както долу,тъй и горе има доста стари икони,но на никоя не е означена дата.Само на две намерих такива.Горе в женското отделение на източния десен ъгъл има икона на Бог Саваот с дата 1796.Последните две цифри са олющени,но от опашките се вижда,че първата, т.е. третата е 9, а крайната 6 или 7.До горната има хубава икона с образа на св. архидякон Стефан.До нея отгоре на левия ъгъл четеш: “18013 (нулата не трябва да се чете) помени ктиторе милень цветко андрея слафко младень”.
Богатство за храма са и двете чудотворни икони: Проскинитарийната икона на св. Петка и иконата на св. Мина,за която е известен случаят на предпазване от пълна слепота.
В храма има аязмо с лековита вода(аязмо) на св. Петка,намира се непосредствено до светия престол.Според преданието то е избликнало в древни времена.Свещениците гребяли водата с каничка,сипвали я в шишета и я раздавали на хората.Известни са много случаи на изцеление от него,един от които е и на светогорски монах от слепота.И досега аязмото е пълно с вода,но в най-ново време,когато започват изкопите за метрото,институтът по хигиена запечатва аязмото под предтекста за смесване на подпочвените води.
Голяма ценност за храма е реликавта "Дървото на Св.Тарапонтий",от което мнозина са намерили изцеление.Свещеномъченик Терапонтий,според едни свидетелства,е бил обесен заради християнската си вяра от мохамеданите по време на османското робство на дървото,чийто дънер се пази в храма.А според други е обезглавен извън града,а на мястото,където бил посечен и се стекла мъченическата кръв,израства дърво.Същото дърво е отсечено и част от него пренесена в странния храм “Света Петка”.Според поверието обзети от бяс били привързвани към дървото и се изцелявали.
Днес светинята се съхранява в нишата под иконата на св. Терапонтий,епископ Сардийски.

Източници:
Сайт за старинен храм "Света Петка": http://hramsvetapetka.org

 
ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР
СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ ЦЪРКВИ СПЕШНОНУЖДАЕЩИ СЕ МАНАСТИРИ
 
Алински манастир "Възнесение Господне" Бургаски манастир "Св. Анастасия" Глоговишки манастир "Св. Николай" Долнибогровски манастир "Св. апостоли Петър и Павел" Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Карлуковски манастир "Успение Богородично” Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир "Св. Георги" - с. Ваксево Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Никола" - с. Конска Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мулдавски манастир "Св. Петка" Пенкьовски манастир "Св. Петка" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Понорски манастир "Св. Георги" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Радибошки манастир "Св. Троица" Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Чепински манастир "Св. Пророк Илия"
 
ИЗОСТАВЕНИ ЦЪРКВИ
 
“Св. Елена” - с. Мугла "Гергьова църква" - с. Клисура "Пустата църква“ - с. Камено поле "Св. Атанасий“ - гр. Бобошево "Св. Атанасий“ - с. Раждавица "Св. Атанасий" ("Атанасова цръква") - с. Добърско "Св. Богородица" - гр. Перник (кв. Църква) "Св. Георги" - гр. Банско "Св. Георги" - с. Габрово "Св. Георги" - с. Сеславци "Св. Георги" ("Георгиева цръква") - с. Добърско "Св. Илия" - гр. Банско "Св. Неделя" - с. Ваксево "Св. Никола" - с. Долна Кремена "Св. Пантелеймон“ - с. Полетинци "Св. Петка" - с. Крапец "Св. Прокопий" - с. Стоб "Св. Пророк Илия" - с. Червена могила "Св. Рангел" - с. Слокощица "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" - с. Мала църква "Св. Спас" - гр. София "Св. Троица" ("Копана цръква") - с. Добърско "Св. Четиридесет Мъченици" - с. Липен "Свети Георги" - с. Мирково "Свети Петър" - гр. Брезник Две църкви под "Монастир баир" - с. Завет Епископска църква "Св. Троица" - с. Крупник Късносредновековна църква - с. Габров дол Късносредновековна църква - с. Чешлянци Късносредновековна църква в м. "Църквето" - с. Бераинци Средновековна църква - с. Горски Горен Тръмбеш Средновековна църква - с. Дренково Средновековна църква - с. Меча поляна Средновековна църква - с. Радуй Средновековна църква - с. Руен Средновековна църква край с. Янково Църква в крепостта "Кулата-Градот" - гр. Ракитово Църква в местн. "Църквище" - с. Искра Църква в местността "Кръсто-Блато" - с. Ветрен Църква в местността "Манастира" - с. Цървеняно Църква в местността "Патарец" - с. Попово Църква до крепостната стена - гр. Крумовград Църква на Манастирските възвишения - с. Голям Манастир Църква при крепостта "Фотинско кале" - с. Фотиново Църква при оброк "Св. Прокопий" - с. Туроковци Църквата до Каралашева махала - с. Красава Църкви в местността "Клисеери" - с. Съединение
 
ИЗОСТАВЕНИ МАНАСТИРИ
 
Арчарски манастир “Св. Никола” Ахтополски манастир "Св. Яни" Батулски манастир “Св. Атанас” Бовски манастир "Св. Пантелеймон" Брестовички манастир Брусарски манастир “Св. Архaнгел Михаил” Бургаски манастир "Св. Анастасия" Велковски манастир "Св. Св. апостоли Петър и Павел" Веслецки манастир "Св. Спас" Воденски манастир Врачански манастир "Св. Троица" Върбовнишки манастир "Св. Никола" Главановски (Глава) манастир „Св. Николай” Глоговишки манастир "Св. Николай" Горнокознички манастир Гушовски манастир „Свети Архангел Михаил“ Долнобешовишки манастир „Свети Архангел Михаил“ Драгомански манастир Дренски манастир "Успение Богородично" Емонски манастир "Св. Николай" Желенски манастир "Свети Кирик и Юлита" Завалски манастир "Св. Никола" Искрецки манастир "Успение Богородично" Кондофрейски манастир Кръстецки манастир "Св. Богородица" Маломаловски манастир "Св. Николай" Манастир “Света Богородица" - с. Жеравна Манастир „Св. Троица“ при тюрбето на Гази баба - с. Петко Славейков Манастир "Възнесение Господне"- с. Брезе Манастир "Градище" - гр. Бобошево Манастир "Св. Димитър" - с. Бъта Манастир "Св. Димитър" - с. Друган Манастир "Св. Дух" - с. Косача Манастир "Св. Никола" - с. Конска Манастир "Св. Пантелеймон" - с. Стоян Заимово Манастир "Св. Стефан" - гр. Ахтопол Манастирски комплекс на остров "Св. Тома" Манастирче "Св. Илия" - с. Бяла вода Манастирче "Св. Петка" - с. Лобош Мисловщицки (Велиновски) манастир "Успение Богородично" Мътнишки манастир "Св. Николай" Нанковски манастир Огойски манастир "Св. Пантелеймон" Осиковски манастир "Св. Богородица" Перущенски манастир "Св. Тодор" Пещерски манастир "Св. Николай Мирликийски" Подгумерски манастир "Св. Димитър" Поцърненски манастир "Св. Възнесение Господне'' Прибойски манастир Равненски манастир "Св. Богородица" Радибошки манастир "Св. Троица" Расовски манастир 'Света Троица' Свогевски манастир "Св. Петка" Сеславски манастир "Св. Николай" Скравенски манастир „Преображение Господне“ Смочански манастир Созополски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" Сотирски манастир "Св. Петка" Средновековен манастир - с. Църварица Средновековен манастир в м. "Манастиро" - гр. Земен Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Голема Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Мала Фуча Средновековен манастир в м. "Манастиро" - с. Таваличево Средновековен манастир в местн. "Студенец" Средновековен манастир на връх Манастирище - гр. Батак Средновековен монастир - с. Манастирище Трудовецки манастир "Св. Георги" Трънски манастир "Св. Архангел Михаил" Хърлецки манастир "Св. Троица" Чудински манастир "Св. Пантелеймон"